Poëzie en Archivering by Design

André Plat, Kees Groeneveld en Abraham de Kruijf

Er is een groep informatiespecialisten

Die laten zich niet kisten

Zij waren bij Archivering by Design

Aan de slag met de interactienotatie, zooo fijn

De inleiding die ging nog wel

Hoewel, wat ging André Snel

De 6 functies werden herkend

Autoriseren en authenticiteit nog toe te voegen vent!

Abraham weet waar je mosterd haalt

Met de interactienotatie wordt de essentie verhaald

De per methode moesten deelners aan wennen

Per stuk, per dag, per jaar konden toch oppennen

De eindronde met vragen van systeem naar mens

En mens naar systeem met eis en wens

Vervolgens van behandelaar naar (her)gebruiker

En open data en archiefonderzoeker, informatie gebruiker

De opgave van inwoner (buiten) naar behandelaar (binnen)

En dat leveranciers pas in opdracht gaan beginnen

Initiatief ligt bij informatieprofessional

Anders vernietigen en preservering met weinig lol.

Een architect aanwezig, zei: gaan we niet doen

Complexiteit valt mee en het kost juist weinig poen

Bij de informatieprofessionals schijnt een nieuw licht

Archivering by Design kan ingericht. 

Limerick bij Life and Enterprise of the future – from the 5th Machine Age

Marieke van Bragt, Bart Hekkert en Wouter Goudswaard

Stephen Ibakari hield een lezing met als titel ‘Life and Enterprise of the future – from the 5th Machine Age’. De kern van het verhaal is terug te vinden in onderstaande limerick van Marieke van Bragt en Bart Hekkert. Ook Wouter Goudswaard liet zich inspireren en maakte een paar tekeningen.

Een futurist uit de Verenigde Staten

Begon over blockchain te praten

Hij noemde AI

Quantum teleportatie

Heeft ons in verwarring achtergelaten

Marieke van Bragt is gastredacteur, Bart Hekkert is redacteur en Wouter Goudswaard is striptekenaar van Od