De cultuurindex nader verklaard

Edwin Driessen

Jan Jaap Knol, directeur van de Boekmanstichting sprak op Smart Humanity over de cultuurindex. De Boekmanstichting is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van samenleving, markt, wetenschap en overheid in Nederland. Zij verzamelt, analyseert en verspreidt data en informatie over de cultuursector en stimuleert en faciliteert het gefundeerde cultuurdebat.

Een instrument dat zij hier voor inzet is de cultuurindex Nederland. De cultuurindex Nederland biedt op basis van meer dan tachtig indicatoren een unieke, nationale reflectie op de staat van de cultuursector. De cultuurindex presenteert sinds 2013 tweejaarlijkse statistieken, gegroepeerd in capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentiekracht, over culturele initiatieven in zowel de commerciële als non-profitsector. De cultuurindex brengt een omvangrijk palet aan cijfers bij elkaar, analyseert overkoepelende ontwikkelingen en deelt inzichten met cultuurvelden, overheden en wetenschappers.

Maar waarom een cultuurindex?

Met deze cultuurindex bundelt de stichting informatie over cultuur, waardoor ze inzicht geeft in trends en ontwikkelingen. Daarmee biedt ze een informatiebasis voor beleid en het cultuurpolitieke debat.

Hoe zit de cultuurindex in elkaar?

De cultuurindex is een database van betrouwbare informatie over de langere termijn. Deze is samengesteld aan de hand van indicering en gegroepeerd in twaalf kernindicatoren over vier pijlers.

Wat zien we?

Met behulp van onder meer grafieken over het aantal cultuurinstituten en de arbeidsmarkt worden de ontwikkelingen in de beschikbare capaciteit sinds 2005 geschetst. Waarbij het opvallend is dat de werkgelegenheid in de culturele sector toeneemt maar het aantal culturele instellingen juist afneemt.

Ook de grafiek over geldstromen laat een opmerkelijke ontwikkeling zien. Hoewel de overheidssteun de laatste jaren is afgenomen, zijn de inkomsten van musea de laatste jaren duidelijk gegroeid dankzij stijgende bezoekersaantallen en donaties door fondsen, bedrijven en loterijen. Een belangrijke voetnoot daarbij is dat met name de grote musea meer inkomsten genereren maar dat kleine musea het lastiger krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Conclusie

De cultuurindex is een culturele ‘thermometer’, een bruikbaar instrument om bijvoorbeeld met overheden op metaniveau te praten over de staat van de cultuur in Nederland. Het instrument maakt tegelijk ook hongerig naar een verdieping van de resultaten, want hoe mooi zou het zijn als je kan doorklikken op de resultaten die in de verschillende grafieken worden getoond. Je zou dan meerdere dwarsdoorsnedes kunnen maken voor verschillende doelgroepen.

Edwin Driessen is redacteur van Od

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *